Έναρξη προληπτικού ελέγχου για καρκίνο παχέος εντέρου

Έναρξη Προληπτικού Ελέγχου για Καρκίνο Παχέος Εντέρου στα 45

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της ACS συνιστούν ότι η έναρξη προληπτικού ελέγχου για καρκίνο παχέος εντέρου πρέπει να ξεκινάει σε νεαρότερη ηλικία.

Read More
Αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου, Στάδια νόσου

Αντιμετώπιση Καρκίνου Στομάχου: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Πρόκειται για την τελευταία έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου από την Ιαπωνική Ενωση Καρκίνου Στομάχου (JGCA).

Read More
Καρκίνος του οισοφάγου

Καρκίνος του Οισοφάγου: Οδηγός για ασθενείς

Καρκίνος του οισοφάγου: Πληροφορίες για τους ασθενείς βάσει των οδηγιών κλινικής πρακτικής της ESMO. Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund…

Read More
Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική διαμάχη σχετικά με τα πιθανά οφέλη της χρήσης της ρομποτικής πλατφόρμας στη χειρουργική.

Read More
Χειρουργείο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

Χειρουργείο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

Χειρουργείο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης – Επιλογή Ασθενών & Τεχνική Ενισχύουν την Επιτυχία

Read More
Μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων ppi

Μακροχρόνια Χρήση Αναστολέων Αντλίας Πρωτονίων (PPI) – Κίνδυνοι & Παγίδες

Πρόκειται για μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) και τις παρενέργειές τους.

Read More
Καρκίνος παχέος εντέρου σε ηλικιωμένους - Επέμβαση Λαπαροσκοπικής Κολεκτομής

Καρκίνος Παχέος Εντέρου σε Ηλικιωμένους

Η επέμβαση λαπαροσκοπικής κολεκτομής για καρκίνο παχέος εντέρου βελτιώνει τα αποτελέσματα ειδικά σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

Read More
Επιπλοκές Θολοπλαστικής Στομάχου

Gastroesophageal Reflux Disease – Treatment Side Effects and Complications of Fundoplication

Even skilled surgeons will have complications of fundoplication after antireflux surgery. Fortunately, the mortality is low (<1%) with laparoscopic surgery

Read More
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Association Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Gastroesophageal Reflux Disease

Gastroesophageal reflux disease is one of the most common causes of chronic cough and a risk factor for chronic obstructive pulmonary disease exacerbation

Read More
Ηλεκτρική Διέγερση ΚΟΣ για Αντιμετώπιση Παλινδρόμησης

Electrical Stimulation Effective for Gastroesophageal Reflux

Electrical stimulation of the lower sphincter appears to be safe and effective in patients with refractory gastroesophageal reflux disease, according to an interim analysis of a multicenter trial.

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό