Πληροφορίες σχετικά με την προεγχειρητική προετοιμασία, το χειρουργείο, τη νοσηλεία, καθώς και τη μετεγχειρητική πορεία-παρακολούθηση των ασθενών.

Οισοφαγεκτομή για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις οισοφάγου και καρδιοοισοφαγικής συμβολής

Οισοφαγεκτομή είναι το χειρουργείο κατά το οποίο αφαιρείται μέρος ή ολόκληρος ο οισοφάγος. Μετά την αφαίρεση αντικαθίσταται είτε με το στομάχι είτε με τμήμα του παχέος εντέρου είτε πολύ πιο σπάνια με τμήμα του λεπτού εντέρου.

Λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller για αντιμετώπιση αχαλασίας οισοφάγου

Η λαπαροσκοπική μυοτομή Heller είναι η χειρουργική επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της αχαλασίας οισοφάγου. Η αχαλασία οισοφάγου είναι μία πάθηση που οφείλεται σε δυσλειτουργία του μυικού τοιχώματος του οισοφάγου. Η ένταση των προωθητικών κυμάτων του οισοφάγου…

Λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen για αντιμετώπιση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) και διαφραγματοκήλης

Η λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen είναι ένα είδος χειρουργικής επέμβασης που ανακουφίζει τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ). Αυτό συμβαίνει σε…

Γαστρεκτομή με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό (D2) για καρκίνο στομάχου. Γαστρεκτομή για καλοήθεις παθήσεις στομάχου και στρωματικούς όγκους (GIST)

Είναι η χειρουργική αφαίρεση τμήματος ή όλου του στομάχου. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση του καρκίνου στομάχου…

Λαπαροσκοπική κολεκτομή για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του παχέος εντέρου και του ορθού

Μέχρι πρόσφατα, η χειρουργική του παχέος εντέρου απαιτούσε μια μεγάλη τομή και μια παρατεταμένη περίοδο ανάρρωσης. Σήμερα, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική της λαπαροσκοπικής κολεκτομής μπορεί να θεραπεύσει ένα…

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών

Μέχρι πρόσφατα, η αποκατάσταση κηλών πραγματοποιούταν με την κλασική ανοιχτή μέθοδο, που απαιτούσε μια μεγάλη τομή στην κοιλιά. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουν οι ασθενείς σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο, πολυήμερες νοσηλείες, παροχετεύσεις κλπ. Σήμερα, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική…

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή

Η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, ή αλλιώς γνωστή ως χολοκυστεκτομή, είναι μια σχετικά συχνή επέμβαση. Μέχρι πρόσφατα, όμως, η ανοιχτή επέμβαση απαιτούσε μια τομή στην κοιλιά μήκους 15-22εκ.

Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή

Η χειρουργική αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης, ή αλλιώς γνωστή ως σκωληκοειδεκτομή, είναι μια σχετικά συχνή επέμβαση. Μέχρι πρόσφατα, η ανοιχτή επέμβαση απαιτούσε μια τομή στο δεξί…