Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής

Completely laparoscopic gastrectomy with linear-stapled anastomosis is a feasible choice for gastric cancer patients with some potential long-term advantage

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό