Καρκίνος του οισοφάγου

Καρκίνος του Οισοφάγου: Οδηγός για ασθενείς

Καρκίνος του οισοφάγου: Πληροφορίες για τους ασθενείς βάσει των οδηγιών κλινικής πρακτικής της ESMO. Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund…

Read More
Μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων ppi

Μακροχρόνια Χρήση Αναστολέων Αντλίας Πρωτονίων (PPI) – Κίνδυνοι & Παγίδες

Πρόκειται για μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) και τις παρενέργειές τους.

Read More
Ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή

Ελάχιστα Επεμβατική Οισοφαγεκτομή

Η ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή είναι εφικτή και μέσω αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική εξαίρεση του όγκου όπως και αντίστοιχο ανοιχτό χειρουργείο

Read More
Αντιμετώπιση αχαλασίας οισοφάγου

Αντιμετώπιση Αχαλασίας Οισοφάγου, Συμπτώματα & Διάγνωση

Αντιμετώπιση Αχαλασίας Οισοφάγου. Η κυριολεκτική σημασία της λέξης αχαλασία είναι “αδυναμία του κυκλοτερούς μυ να χαλάται, δηλαδή να χαλαρώνει”.

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό