Καρκίνος του οισοφάγου

Καρκίνος του Οισοφάγου: Οδηγός για ασθενείς

Καρκίνος του οισοφάγου: Πληροφορίες για τους ασθενείς βάσει των οδηγιών κλινικής πρακτικής της ESMO. Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund…

Read More
Ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή

Ελάχιστα Επεμβατική Οισοφαγεκτομή

Η ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή είναι εφικτή και μέσω αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική εξαίρεση του όγκου όπως και αντίστοιχο ανοιχτό χειρουργείο

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό