01Σεπ

Καρκίνος του οισοφάγου: Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund, ώστε να βοηθήσει τους

Read more
30Οκτ

Η ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή είναι εφικτή και μέσω αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική εξαίρεση του όγκου συγκριτικά με εκείνη...

Read more
02Αυγ

The Society of Thoracic Surgeons (STS) has released a set of clinical-practice guidelines to assist in the diagnosis and...

Read more
22Μαΐ

Several questions still need to be answered regarding the use of neoadjuvant or adjuvant therapy for patients with resectable...

Read more
22Μαΐ

The myriad of MIE techniques complicates the debate for defi ning the optimal surgical approach for the treatment of...

Read more
05Δεκ

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία απένειμε κατά τη διάρκεια του 28ου Πανελληνiου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Forum (21-24/11/2012), χρηματικά...

Read more