Αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου, Στάδια νόσου

Αντιμετώπιση Καρκίνου Στομάχου: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Πρόκειται για την τελευταία έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου από την Ιαπωνική Ενωση Καρκίνου Στομάχου (JGCA).

Read More
Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική διαμάχη σχετικά με τα πιθανά οφέλη της χρήσης της ρομποτικής πλατφόρμας στη χειρουργική.

Read More
Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία για καρκίνο στομάχου

Neoadjuvant Chemotherapy for Gastric Cancer – A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials

Compared with surgery alone, neoadjuvant chemotherapy followed by surgery was not associated with a higher rate of overall survival or complete resection

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό