Χειρουργείο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

Χειρουργείο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

Χειρουργείο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης – Επιλογή Ασθενών & Τεχνική Ενισχύουν την Επιτυχία

Read More
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Association Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Gastroesophageal Reflux Disease

Gastroesophageal reflux disease is one of the most common causes of chronic cough and a risk factor for chronic obstructive pulmonary disease exacerbation

Read More
Ηλεκτρική Διέγερση ΚΟΣ για Αντιμετώπιση Παλινδρόμησης

Electrical Stimulation Effective for Gastroesophageal Reflux

Electrical stimulation of the lower sphincter appears to be safe and effective in patients with refractory gastroesophageal reflux disease, according to an interim analysis of a multicenter trial.

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό