Ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή

Ελάχιστα Επεμβατική Οισοφαγεκτομή

Η ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή είναι εφικτή και μέσω αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική εξαίρεση του όγκου όπως και αντίστοιχο ανοιχτό χειρουργείο

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό