Μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων ppi

Μακροχρόνια Χρήση Αναστολέων Αντλίας Πρωτονίων (PPI) – Κίνδυνοι & Παγίδες

Πρόκειται για μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) και τις παρενέργειές τους.

Read More
Ηλεκτρική Διέγερση ΚΟΣ για Αντιμετώπιση Παλινδρόμησης

Electrical Stimulation Effective for Gastroesophageal Reflux

Electrical stimulation of the lower sphincter appears to be safe and effective in patients with refractory gastroesophageal reflux disease, according to an interim analysis of a multicenter trial.

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό