Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική διαμάχη σχετικά με τα πιθανά οφέλη της χρήσης της ρομποτικής πλατφόρμας στη χειρουργική.

Read More
Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία για καρκίνο στομάχου

Neoadjuvant Chemotherapy for Gastric Cancer – A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials

Compared with surgery alone, neoadjuvant chemotherapy followed by surgery was not associated with a higher rate of overall survival or complete resection

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό