Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική διαμάχη σχετικά με τα πιθανά οφέλη της χρήσης της ρομποτικής πλατφόρμας στη χειρουργική.

Read More
Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής

Completely laparoscopic gastrectomy with linear-stapled anastomosis is a feasible choice for gastric cancer patients with some potential long-term advantage

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό