Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Video

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ VIDEO

Το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Video απονεμήθηκε στην παρουσίαση με τίτλο “ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ“

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό