Ηλεκτρική Διέγερση ΚΟΣ για Αντιμετώπιση Παλινδρόμησης

Electrical Stimulation Effective for Gastroesophageal Reflux

Electrical stimulation of the lower sphincter appears to be safe and effective in patients with refractory gastroesophageal reflux disease, according to an interim analysis of a multicenter trial.

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό