Αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου, Στάδια νόσου

Αντιμετώπιση Καρκίνου Στομάχου: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Πρόκειται για την τελευταία έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου από την Ιαπωνική Ενωση Καρκίνου Στομάχου (JGCA).

Read More
Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία για καρκίνο στομάχου

Neoadjuvant Chemotherapy for Gastric Cancer – A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials

Compared with surgery alone, neoadjuvant chemotherapy followed by surgery was not associated with a higher rate of overall survival or complete resection

Read More
Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής

Completely laparoscopic gastrectomy with linear-stapled anastomosis is a feasible choice for gastric cancer patients with some potential long-term advantage

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό