Ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή

Ελάχιστα Επεμβατική Οισοφαγεκτομή

Η ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή είναι εφικτή και μέσω αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική εξαίρεση του όγκου όπως και αντίστοιχο ανοιχτό χειρουργείο

Read More
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για καρκίνο οισοφάγου

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική για Καρκίνο Οισοφάγου

Minimally Invasive Surgery for Esophageal Cancer: A Review of the Literature and Institutional Experience or defining the optimal surgical approach

Read More

Δεύτερη Γνώμη;

Ζητήστε μια εκτίμηση από τον ειδικό